Waarom?

Waarom hebben we gekozen voor de naam "Butterfly"?

Veel mensen zijn op zoek naar zingeving. Soms openlijk en bewust, maar ook vaak onbewust. Je zal jezelf vast wel eens afgevraagd hebben: "Waarom leef ik?" of "Wat is het doel van mijn bestaan?".
Wij denken dat het christelijk geloof daar een goed antwoord op kan geven. En dan zijn we ons er tegelijk van bewust dat we lang niet op iedere vraag een antwoord hebben. Maar we willen je wel helpen bij je zoektocht naar zingeving. Om vanuit de liefde die Jezus voor ons had naast je te gaan staan zodat je uit je cocon van vragen (en misschien ook wel zorgen en pijn) tot volle bloei kunt komen.

Het is onze overtuiging dat je dan pas kunt worden zoals God je bedoeld heeft.